Åh, hvor er det skønt at vade, rundt i alle disse blade….

Åh, hvor er det skønt at vade, rundt i alle disse blade….

18. november 2018 Slået fra Af Lisbeth Lindgreen Petersen

Aktuelt: Mange farvestrålende blade ligger nu rundt omkring i bede, på plænen og på belægninger. Der sidder stadig nogle på havens træer og buske, men jeg er alligevel begyndt at samle lidt sammen – så er de da væk. I bedene lader jeg bladbunkerne ligge vinteren over; men bladene, som ligger på græsset og på belægninger, samler jeg til bunke, så de kan kompostere og senere bruges til pottejord og til forbedring af jordstrukturen i bedene.

Jeg fjerner blade fra græsplænen, så den får luft og ikke kedelige, gule pletter henover vinteren. Fra belægningerne fjerner jeg dem selvfølgelig for syns skyld, men også for, at der ikke skal blive for glat. Og så fjerner vi også blade fra søen, så de ikke ligger på bunden og bliver opløst og forsurer vandet. Men i bedene for de lov til at ligge ( – der fjerner jeg kun en lille del af dem til foråret for pyntens skyld).

Bladene har flere vigtige funktioner i bedene. De ”luner” lidt omkring planternes rodhalse. De er med til at beskytte jorden mod bratte temperatursvingninger og mod udtørring af jorden f.eks. i barfrostperioder, og de kan beskytte jordtrukturen mod slagregn. Nyttedyr, der æder skadelige insekter, bruger planteaffald til at overvintre i. Regnorme, smådyr, mikroorgansimer og bakterier lever af bladene og omsætter det organiske materiale i løbet af et par sæsoner, så jordstrukturen forbedres ved dannelsen af de humusstoffer, der er med til at holde på vandet i jorden og på næringsstofferne, så de ikke så let udvaskes.

Hvis man lader bladmuld kompostere i et par år, så har man det perfekte supplement til pottemuld og såjord, da bladmulden er luftig og ikke alt for næringssrig.

Nogle blade formulder i løbet af en vinter, f.eks. pil-,hassel- og kastanjeblade, mens bøge- og egeblade er et par sæsoner om at formulde. Man kan speede processen op ved f.eks. at køre hen over bladene med en plæneklipper, så de bliver slået i mindre stykker. Blade af f.eks. eg og bøg og nåle fra f.eks. lærk er sure. De kan godt bruges i bladmulden, men hvis der er overvægt af sure blade, kan det være svært at få komposteringen ordentligt i gang. Så må man eventuelt tilføre kalk eller lave en seperat ”formuldnings-bunke”, som kan bruges i surbundsbedene.

Naturen kan skabe de skønneste farver og former