Blomsterdagbog 2019: Nye blomster på banen

Blomsterdagbog 2019: Nye blomster på banen

16. februar 2019 Slået fra Af Lisbeth Lindgreen Petersen

Vi er midt i februar – 16. februar i dag – og det er meget mildt i vejret, solen skinner – og varmer faktisk også. Julerosen nikker. Dens slægtninge, som jeg købte til jul, har længe blomstret, men denne lille fætter, som har stået ved havens skyggefulde sti i mange år, vover sig først frem nu. De storfrugtede hasler, Corylus ‘Lambert Filbert og ‘Zellernød’, står i vores hassellund på en bund af skilla, som vi får at se om en måneds tid. Haslerne har stået i lunden siden 2006, men voksede ikke meget de første år; indtil vi fik drænet den nederste del af haven (de fleste planter, kan ikke lide at have våde fødder om vinteren). Nu har de fået godt fat og på lang afstand kan man se de mange lysegule “dråber”, der hænger fra grenene og blomstrer.

Julerose, Helleborus niger, er hvid og blomstrer i december-marts alt afhængig af vejret. Den har tykke, læderagtige og vintergrønne blade. Julerosearterne krydser sig meget let med hinanden, så der findes masser af varianter – nogle dobbelte, nogle med større blomst, nogle med ekstra stort støvfang osv. Den almindelig julerose vokser vildt i Alperne og på Balkan. Den vokser i skovbrynet, hvor der er både sol og let skygge. Den trives bedst i en kalkrig humusjord, der er fugtighedsbevarende, men veldrænet. Julerosen skal insektbestøves, og da den blomstrer om vinteren, må den både kunne ses og duftes, når insekterne er fremme. Både nektar og pollen er af høj kvalitet for bier. I maj har julerosen fået smukke nye blade, og de gamle ligger henad jorden. Klip så lidt i de grønne blade som muligt, da planten bruger dem til at samle energi til blomstring, frøsætning og til at modstå evt. sygdomme. Hvis julerosen ikke blomstrer, kan det nogen gange hjælpe at give planterne lidt kalk; så vil man ofte se bedre blomstring året efter.

Storfrugtet hassel, Corylus maxima, er en flerstammet stor busk/lille træ – 3-5 m høj. For at få nødder må man plante flere forskellige sorter sammen, der kan bestøve hinanden. Almindelig hassel (Skovhassel) Corylus avellana, er også en god bestøver for den storfrugtede hassel. Hassel trives bedst på let-fugtig næringsrig jordbund. Den kan stå både i sol og i halvskygge under større træer. Den tåler vind og saltholdig luft. Den blomstrer før løvspring, ofte i marts-april. Hassel kan tåle kraftig beskæring  og den bruges ofte i læbeplantninger. Bladene omsættes hurtigt og virker jordforbedrende.