Blomsterdagbog 2019: Stokroseidyl

Blomsterdagbog 2019: Stokroseidyl

2. juli 2019 Slået fra Af Lisbeth Lindgreen Petersen

Ja, stokroseidyl er jo et sjovt ord. Jeg tænker, at de fleste – ved at høre ordet – får et billede på nethinden af toppede brosten, gamle dage, bindingsværkhuse og stråtage. Og det med stråtaget er faktisk en vigtig detalje for stokrosen. Vi har stokroser i gården; ikke stråtag men tegltag med tagrender – og så bliver der hurtigt for tørt for stokroserne. De har de fint med pælerødderne køligt nede i mellem brostenene, og de frøsår sig også flittigt på gårdspladsen, men hvis ikke de får ekstra tilskud med vandslangen i de tørre somre, så får de stokroserust på bladene, der bliver gule og visne. Men når de får det vand, de har brug for, er de da smukke og hyggelige, ikk’?

Nu, hvor vi er ved stokrose-idyllen, så blomstrer et par andre nostalgiske ”Bedstemor-planter” også: Trekantsblomst og Natlys.

Trekantsblomst, Tradescantia andersoniana, er en staude, som bliver omkring af halv meter høj med lancetformede blade i en tæt tue. Den står fint i sol/halvskygge i staudebedet og egner sig også til snitblomst.

Blomsterne på almindelig natlys,Oenothera tetragona, er kun åbne fra sidst på eftermiddagen og aftenen, derfor kaldes den også klokken-otte-blomst. Planten er en flerårig staude på al slags jord i fuld sol, men trives særlig godt på sandede jorder i læ. Nattlys findes også i en krybende variant, der egner sig fint i stenbede.