Piledyrkning – og høst

Piledyrkning – og høst

23. januar 2019 Slået fra Af Lisbeth Lindgreen Petersen

Det er sjovt at dyrke pil, hvad enten det er for at bruge pilen til flet og pynt, eller fordi de er smukke at se på i haven med deres mange forskellige farvenuancer. Hvis du overvejer at flette pil eller måske ligefrem dyrke selv, så er det helt rigtige tidspunkt at planlægge nu.

Som stiklinger kan næsten alle tykkelser bruges, men normalt skæres stiklingerne af skud, der er lidt tykkere end en blyant. Man kan godt få en tyndere stikling til at slå rod, men ved at den er lidt tykkere, har den mere energi til at sætte blade og rødder, og den tørrer ikke så let ud. Når man høster pil til stiklinger gøres det bedst om vinteren, hvor saftspændingen er højest og den biologiske aktivitet lavest. Det øger sikkerheden for, at stiklingerne slår an.

Man tager en gren fra en eksisterende pil sidst på vinteren eller umiddelbart før stikning og opbevarer pilestiklingerne mørkt og køligt, indtil de skal stikkes i jorden i februar til starten af april på et lyst sted. Stiklingerne skal være ca. 25 cm lange. De skal stikkes 18-20 cm i jorden, så der stikker 2-3 knopper op. Husk at vende stiklingen rigtigt, så knopperne vender opad. Pilen skal stå med ca. 25 cm imellem planterne.

Jorden skal holdes fugtig og fri for ukrudt det første år for, at de kommer godt igang. Man kan vælge at vande og luge regelmæssigt, eller man kan fylde blade og flis omkring stiklingen – det bedste og nemmeste er dog fiberdug, der dækkes med grus; det holder ukrudtet væk og holder på fugten. Regnen trænger fint igennem de huller, som stiklingen er stukket igennem.

Hvis man planter i flere rækker, kan der godt være 50-80 cm mellem rækkerne. Men hvis man vil have gode flettepil ud af sine stiklinger, skal afstanden mellem planterne ikke være for stor; det vil nemlig få planten til at brede og “buske” sig med mange sidegrene. Den skal hellere søge opad med lange, lige grene; så bliver den velegnet som flettepil.

Den efterfølgende vinter vil hver plante have sat 2-4 skud, som skæres ned hver vinter. De første par år, mens planterne etablerer sig, vil der være en del sidegrene på dem, men allerede det tredie år vil stiklingen begynde at give rigtig mange gode, lange flettepil uden sidegrene.

Pil til tørring høstes hvert år om vinteren efter løvfald, men før gæslinger og blade kommer frem. Det giver de pæneste vidjer til fletning af kurve og ikke-levende hegn.

Efter høst sorteres materialet, fordi der til fletning af kurve og tørrede hegn kun skal bruges vidjer uden sidegrene. Bagefter sættes vidjerne i en tønde eller spand og sorteres efter højde ved at montere en målestok på siden af tønden og “trække pilen”; det vil sige at samle toppene i en bestemt højde og trække og ryste dem ud af bundtet.

Når man har trukket de længste pil fra, f.eks. de, der er 200 cm eller højere, rystes bundtet igen, så alle de tykke ender på de resterende pil atter står på tøndens bund, og så trækker man den næste længde ud. Man lægger de nysorterede pil fordelt i længder omkring sig, og samler dem i passende bundter i længder, der f.eks. springer 20 cm fra 200 ned til 60 cm.

Derefter sættes de til tørring et tørt og luftigt sted. For at undgå at pilen mugner, må bundterne ikke være for store eller for stramt bundet. Tørringen tager 1-6 måneder, alt efter tørreforholdene, og når de er tørret, kan de holde sig i årevis.

Tørret pil, der skal bruges til at flette f.eks. kurve af, må blødes op, inden man kan flette. Det kan f.eks. gøres i et gammelt badekar eller i et plastickloakrør med låg i begge ender. Al pilen skal være dækket af vand. Pilen skal ligge i blød i ca. 3-10 dage afhængig af pilens tykkelse og af vandets temperatur. Pilen er klar til brug, når den kan bøjes 90º uden at knække.

Hvis man vil have et pilehegn, der bliver grønt og frodigt, skal pilen ikke tørre, men opbevares køligt, mørkt og fugtigt, indtil de skal plantes. Jorden skal løsnes i godt og vel et spadestiks dybde, der hvor pilen skal stå – og de stikkes 30-35 cm i jorden Man kan f.eks. lave en hytte og et flettet hegn af levende pil. Men man kan jo også lave en tunnel eller en labyrint eller….. – kun fantasien sætter grænser.

Pilen til levende hegn og hytter bør ikke sættes senere på året end midt i april, så de kan nå at få fat inden sommeren er på sit højeste. Pilen til hegn og hytter er lange: de har en lang vej at trække vand op til toppen, så den første sommer skal de vandes grundigt – de må ikke tørre ud. Man kan lægge et lag barkflis ved foden af dem for at holde dem fugtige og samtidig hindre konkurrence fra ukrudt. Det kan også være en fordel at supplere med lidt gødning – men gød inden der lægges barkflis ud, så gødningen siver ned til pilens rødder i stedet for at ligge ovenpå barkflisen.